Medlemmer kan nu tilmelde sig generalforsamlingen

Den 29. april afholder Foreningen Fanø Vesterland Festival generalforsamling på Fanø, og alle medlemmer i foreningen er inviteret.

Hvis du er medlem af foreningen, har vi i Fanø Vesterland sendt dig en mail med invitation og tilmelding til generalforsamlingen den 29. april. Vi håber, at så mange medlemmer som muligt har lyst til at komme og være med til nogle skønne timer på Fanø og være med til at beslutte, hvem der skal sidde i bestyrelsen.

Til generalforsamlingen den 29. april er dagsordenen følgende:

1.Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller foreningens medlemmer.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Valget til bestyrelsen

Foreningen har eksisteret siden efteråret 2021, og der blev dengang valgt 3 medlemmer. En formand, en kasser og en næstformand. Efter nu 2 år er de alle tre på valg og stiller op til genvalg. Der kan opstilles andre kandidater. To af posterne skal være for en toårig periode, mens den sidste post skal være for en etårig periode. På den måde vil der hvert år være nogle bestyrelsesmedlemmer, der er på valg til generalforsamlingen. Medlemmerne af foreningen vælger de tre nye bestyrelsesmedlemmer.

Derudover er der også samarbejdspartnere, som er medlem af foreningen. De vælger ét bestyrelsesmedlem blandt de samarbejdspartnere, der er medlem af foreningen.
Bestyrelsen kan herefter yderligere supplere sine kompetencer ved at pege på 1-2 yderligere medlemmer. Det kan fx være bestyrelsen mangler et medlem, der har viden og erfaring indenfor økonomi, jura eller et andet relevant emne.

Som medlem af foreningen kan du komme med forslag til dagsordenen til generalforsamlingen ved at sende en mail til foreningens formand Mia Søiberg på fano@fanovesterland.dk. Mia skal senest modtage forslaget den 22. april.

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, så kan du melde dit kandidatur enten på dagen eller på forhånd til fano@fanovesterland.dk.

Hvem er den nuværende bestyrelsen?

Foreningen Fanø Vesterland Festivals nuværende bestyrelse består af Mia Søiberg, formand, Lise Thomsen, Næstformand og Christian Leth, bestyrelsesmedlem.

Siden 2019 har Mia været en del af Fanø Vesterland, og hun er bestyrelsesformand, fordi hun har stor erfaring med ledelse og iværksætteri. Mia har Fanø i hjertet men er bosiddende på en mark syd for Århus.

Lise Thomsen bor i København med sin familie, og til dagligt er Lise Thomsen fagleder hos Dansk Industri under DI Kreative Erhverv og ved både, hvad dansk kunst- og kultur kan i ind- og udland. Den viden bruger hun i sin rolle som bestyrelsesmedlem i Foreningen Fanø Vesterland Festival.

Christian Leth bor på Fanø, og arbejder som revisor i TotalEnergies i Esbjerg. Christian sidder i bestyrelsen med sine kompetencer indenfor økonomi og regnskab.

Alle tre bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg.

Hvad laver bestyrelsen egentligt i Fanø Vesterland?

Bestyrelsen er en arbejdende bestyrelse, der holder bestyrelsesmøde hver 4. uge. Minimum fire gange årligt er fysisk på Gaarden Fanø Vesterland. Møderne varer cirka 1,5 time og kræver forberedelse. Der tages referat og der følges op på aftaler.

Bestyrelsen arbejder på det overordnede og strategiske plan med Fanø Vesterland. Det handler blandt andet om at drøfte, hvad der rører sig i Fanø Vesterland, godkende regnskaber, og udlodde økonomisk overskud til at støtte aktiviteter for børn og unge og kultur på.

Når du sidder i Fanø Vesterlands bestyrelse skal du regne med, at der vil være brug for dig til at løse en række opgaver. Den nuværende bestyrelse arbejder ugentligt frivilligt for foreningen. Det kan være regnskab, økonomi, sparring til sekretariatet, møder med samarbejdspartnere eller ting der skal skrives.

Bestyrelsen har overladt alle kunstneriske, musiske, og designmæssige elementer til direktøren. Man har som bestyrelsen f.eks. ingen viden om eller indflydelse på musikbookning, stilen på festivalpladsen eller madboderne.

Fanø Vesterlands Gård på Storetoft drives af en fond. Et par gange årligt holder festivalforeningen og fondsbestyrelsen møder for at få indblik i, hvad der foregår i foreningen og i fonden. I den festlige afdeling holder sekretariatet og bestyrelserne julefrokost sammen på Gaarden Fanø Vesterland.